Welkom mensen bij

 

Stichting

Relypace Instituut,

Milieu Welzijn.

wp4d477ade.png

 

Stichting Relypace Instituut, Milieu Welzijn.

 

 

Doel: Milieu Welzijn.

 

Hartelijk welkom mensen op de Webpagina van Relypace Instituut, Milieu Welzijn. Wij zijn een zonder winstoogmerk en Goede doel Milieu Welzijn Organisatie. In 14-06-2010 is voor de eerste keer Relypace in openbare gekomen via Twitter.com onder andere naam, naderhand is het omgedoopt tot Relypace. Maar het idee zelf bestond al langer dan datum 28-01-2009. Officieel is Relypace Instituut, Milieu Welzijn Organisatie op 02-08-2010 in de gemeente te Gulpen-Wittem opgericht onder de naam Stichting Relypace Instituut. Relypace is ontstaan uit ongenoegen tegenover andere Milieu & Natuur (enz), Organisatie’s en autoriteiten die traag werken en niet weten waar ze mee bezig zijn of helemaal niks doen enz!!! Het idee van de naam voor Relypace, is samenstelling woorden van Rely & Pace is geleend van Reply uit © Twitter & Pace uit © Pacman, voor verder de rest heeft het geen betekenis. :)

 

Omdat Stichting Relypace Instituut, Milieu Welzijn op anno 02-08-2010 is opgericht is dit voor ons één Feestdag namelijk, Groendag een feest om even bij stil te staan van Milieu & Leven.

 

     

 

 

Relypace Instituut Milieu Welzijn is een internationale, onafhankelijke denktank, milieuorganisatie die wereldwijde milieuproblemen aan de kaak stelt in de ruimste zin van woord. Het doel van Relypace stichting is tot stand brengen van radicale alternatieve algemene soevereine doorbraken ten behoeve van de mensheid op het gebied van Energie en Milieu, door Beheer & Behoud, Bescherming, Ondersteuning & Stimulering, Educatie, Exploratie, Expeditie, Innovatie, Acties, Lobby en Advies en Voorlichting.

 

Relypace Doel & Standpunten zijn:

 

Stop klimaatverandering door efficiënt gebruik van schone energie uit Alternatieve-energie bronnen.

Duurzaam beheer & behoud van de natuur en grondstoffen wereldwijd; meer recycling van uitgebruikte en afgedankte stoffen & Materialen.

Duurzaam beheer & behoud van oceanen, zeeën en rivieren en duurzame visserij.

Genetisch gemanipuleerde gewassen van het veld en uit ons voedsel.

Verplichte vervanging van schadelijke stoffen door veilige alternatieven.

Stop moedwillige Lichamelijke en geestelijke mishandeling door aan blootstellen door schadelijke stoffen en straling in ons milieu en voedsel, zowel voor mens en dieren.

Stop gebruik alle soorten radioactieve stoffen.

Tegen: Nano techniek, gentech, genetische manipulatie, moderne biotechnologie of gentechnologie, geen knip- en plakwerk met erfelijke eigenschappen en klonen, abortus, stimulerende middelen

Wij zijn voorstander van om met technologie zoveel mogelijk oplossing te vinden om een beter milieu te creëren, waarschuwing; maar technologie het is niet altijd zalig makend dus gebruik het met gezond verstand!

Het Relypace Fonds bestrijdt Milieuvervuiling en vernielingen enz door het financieren van wetenschappelijk onderzoek en zet zich in om de kwaliteit van leven van mens, dier, natuur verbeteren. (Op het gebied van:   Energie, Milieu, Medische wetenschap, Voeding, Innovatie, Fenomenen, enz).

Digitalen Systemen opzetten en alles wat met digitaal te maken heeft, onderzoeken & ontwikkelen en beheren.

Prijs uitreiking voor best realisatie innovatie en een stimuleer prijs voor ideeën en projecten. En één prijs voor wanprestatie’s!

De natuur en of het milieu stopt niet bij waar het luchtledige van de ruimte begint!! En stopt ook niet bij 1000 meter onder oppervlakte van zee!!

Waar andere een steek laten vallen daar springen wij op in!

 

Stichting Relypace Instituut is officieel ingeschreven bij Nederlandse KVK.

 

Bewoners van de planeet Aarde steun A.U.B. Relypace Instituut, Milieu Welzijn door giften, donatie’s & sponsoring.

 

 

 

(07-09-2010,18:22:49)

Relypace omarmt het Milieu Welzijn.

U, omarm ons.

Dan omarmen u het Milieu Welzijn.

Het omarmen zal zaligmakend zijn voor u en u nazaten.

En het omarmen zal zeker een zegen zijn voor Milieu Welzijn.

 

 

De Voorzitter.

 

 

Colofon:

 

© Relypacwe: Website is nog in Testfase, Versie Beta.

© Stichting Relypace Instituut 02 Augustus, 2010.

Feestdag: Groendag 02 Augustus 2010.

© Relypace.nl 02 Augustus, 2010.

© Relypace.org 02 Augustus, 2010.

Adres Email: contact@relypace.nl

Webmaster: Voorzitter.

© @Relypace (© Twitter)

© @Relypace_IMW (© Twitter)

Fotograaf: Alias, Bram Maxdee, © 2009.

WebDesign: Relypace © 2010.

Relypace.nl pagina’s gemaakt of bijgewerkt voor het laatst en geplaatst: 23 september 2010, 04:21:01.

 

 

© 2010 Relypace Internationaal, Limburg, NL.

 Over ons

 Steun ons

 

Stichting Relypace, Milieu Welzijn

 

Wij zijn een zonder winstoogmerk en Goede doel Milieu Welzijn Organisatie. Mensen steun ons, help ons door geld te geven maar u kunt ons ook in u Testament opnemen. U helpt ons ook door plaatsen van onze link op u Webpagina. Maar u kunt ook door om andere mensen enthousiast te maken voor onze Organisatie geld te geven helpen. Heeft u vragen doe dit via Email Adres: contact@relypace.nl Of zie anders even bij Contact te kijken. U kunt ons ook  in het algemeen steunen dat hebben we liever of per onderdeel en of projecten.

 

* Heraut |

 

Wat doen we met u geld, het geld wordt zo wie zo op verschillende bank gezet in Nederland. In een algemene pot tenzij anders is zoals u een fonds wenst o.a.. We willen een X-bedrag samen sparen en van de rente leven of voor onze begroting gebruiken dit is beter dan het geld in riskante risicovolle belegging (aandelen), enz te stoppen. Dat kun je naderhand van de rente doen die je over hebt en die ieder jaar opnieuw bij worden geschreven op ons rekening. Waarom doen we dit zo? Zo kunnen we iets minder afhankelijker worden van derde.

 

Rabobank, te Valkenburg. Bankrekeningnummer: 1221.34.370

 

Stichting Relypace Instituut, te Gulpen-Wittem.

T.N.V. Relypace, Alg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Onderdelen & Projecten zijn in 7 hoofdgroepen onderverdeeld namelijk:

 

 

• 1). Milieu.

• 2). Natuur.

• 3). Innovatie & Exploratie, Expeditie.

• 4). Info & Educatie.

• 5). Recycling, Energie & Voeding.

• 6). Digitalen Systemen (Databank & Websites, Software enz).

• 7). Denktank, Lobby en Advies en Voorlichting.

 

 

Homo Sapiens van de planeet Aarde steun Stichting Relypace Instituut, Milieu Welzijn door Donatie’s & Sponsoring, Enz.

Wees geen Neanderthaler??!!

 

 

 

© 2010 Relypace Internationaal, Limburg, NL.

 Heraut

 

Relypace.nl

Webmaster: Voorzitter.

Email Adres: contact@relypace.nl

 

Te gebruiken voor:

 

Algemene vragen.

Aanvraag plaatsen link op deze site Relypace.nl

Relypace Instituut vacatures.

Projecten.

Bijdrage ideeën en creativiteiten.

Nieuws & tips enz.

Adverteren.

Zie ook: Over ons & AL: Info, Adverteren!

Zaken.

 

© 2010 Relypace Internationaal, Limburg, NL.

 

 

 

—Heraut

 

• Energie:

 

-De zoveelste milieuramp; 2010 BP olieramp in de Golf van Mexico voor de zuidkust van U.S.A. Het was een grote milieuramp en werd bekend dat de olieramp BP paar miljard dollar heeft gekost! Hoeveel rampen moeten er nog komen? En in de toekomst zal de voorraad Fossiele-energiebronnen opraken eer de mensheid wakker wordt nu iets ertegen te doen!? Alternatieve Energiebronnen zoals Zon, Wind, Water en Bio maar die zijn ook niet onze toekomst! Meer als 30 jaar is vooral Greenpeace en andere Milieu organisatie bezig om tegen Atoomenergie te protesteren voor afschaft ervan. Wat hebben ze tot nu toe bereikt? Niks en niets, 0,0!! Want in 2010 wereldwijd zijn regeringen plannen aan het smeden om meer gebruik te maken van Kernenergie ook in Nederland en komt er nog bij het echt doel is dit voor energie behoefte te bevredigen van het land of op een slinkse wijze aan materiaal te komen voor kernwapens te maken?! Twee dingen: 1). Het probleem van Co2 en te veel energie gebruik moet je niet 80 kilometer van de bronnen aanpakken maar bij de bron zelf! (Voorbeeld; gloeilampen vervangen door led en of spaarlampen met slechter licht opbrengst is geen geweldig idee!). 2). Wil je afkomen van Atoomenergie en Fossiele-energiebronnen en sommige Bio-energieën, dan zal je dit moeten doen op een commerciële manier met een Alternatieve energiebron die goedkoper is als gangbare energiebronnen want dit voelen ze in hun beurs zowel regeringen en commerciële bedrijven. Wij willen ook een project beginnen namelijk nieuwe Alternatieve energiebronnen een nieuw Manhattan project maar dan voor Energie. (Het Manhattan project was de naam van de zeer geheime operatie waarmee de U.S.A. tijdens WO II de atoombom ontwikkelden.) Het is geen gemakkelijk weg want we hebben veel geld nodig voor om onderzoek & ontwikkeling te doen maar ook voor naderhand om energiebronnen te produceren. Mogelijk ken dit gebeuren op commerciële basis met u (donateurs) of met derde.

 

-Ook willen we beter oplaadt eenheden ontwikkelen voor opslag van elektriciteit zodat u beter batterijen krijgt maar ook voor op grote schaal opslag van elektriciteit dat door middels van wind, zon en water enz wordt opgewekt.

 

 

• Koeien & Natuur:

 

-Wij zijn grote voorstander ervan dat koeien weer meer de wei in moeten gaan maar ook meer verschillende soorten rassen worden gehouden. Daarom willen graag een project starten om oude soorten koeien rassen op te kopen en terug te brengen in hun natuurlijke omgeving enz. Om dit te kunnen uitvoeren moeten we eerst land kopen en dit land op nu inrichten met bomen en struiken. Maar ook een groot gevaar is voor de koe als er weer eens een uitbraak komt van een nieuwe dierenziekte daarom willen we ook koeien verspreiden over heel Nederland en als mogelijk is in het buitenland zodat niet alle koeien hoeven worden afgemaakt dat er een grote groep koeien bestand bewaard blijft voor nageslacht! Daarbij kunt u helpen door land te geven aan ons maar vooral geld. Als we dit project zouden starten is het een meerjaren project alleen al het laten groeien van bomen en struiken kost erg veel tijd!

 

• Bijen:

 

-De bijen hebben het de laatste tijd wereldwijd erg moeilijk zoals u heeft gehoord. Het heeft verschillende oorzaken maar de echte oorzaken van mysterieuze bijen sterfte is nog altijd niet gevonden. Als dit ook zo door gaat dan kan misschien de Bij uitsterven? Ook economisch heeft dit gevolgen voor ons want planten worden niet meer bevrucht door de bij en de planten kunnen geen vruchten en zaden (enz), opleveren! Maar ook de vergrijzing slaat toe en plus er komen zo wie zo bijna geen nieuwe Imkers meer bij! Wat willen wij graag op dit gebied doen we willen onderzoek doen naar mysterieuze bijen sterfte en we willen meer natuurlijke gebieden creëren voor de bij voor beter natuurlijker honing opbrengst maar er ook voor zorgen dat er meer Imkers erbij komen desnoods gaan we zelf bijenhouden! U kunt ons helpen door geld te geven en meer honing te eten en natuurlijk er beter prijs ervoor te betalen.

 

• Recycling:

 

-Ook willen onderzoek doen naar of het mogelijk is met behulp van Plasma toestand dus met hoge hitte stoffen en materialen te versmelten en vergassen enz zodat het milieuvriendelijke kan worden verwerkt en het eind resultaat weer hergebruik ken worden in diverse processen om er nieuwe produkten ervan te maken. We willen niet alleen maar onderzoek doen maar ook aan ontwikkeling en naderhand zelf of met derde het resultaten ervan omzetten in een produkt dus verwerking-installatie die we verkopen of in eigen bedrijven gebruiken.

 

 

© 2010 Relypace Internationaal, Limburg, NL.

 Contact

Waarschuwing: Voor niet inwoners van Nederland die geld overmaken van uit hun eigen land moeten naast Bankrekeningnummer ook een BIC & IBAN Code gebruiken als u niet weet hoe ermee om te gaan vraag eerst u eigen bank zegt erbij ons BIC & IBAN Code en Bankrekening en naam bank is Rabobank. En er zijn extra kosten aan verbonden overmaken naar buitenland!

 

 

Warning: For non-residents of the Netherlands who transfer money from their own country must next to Bank Account an BIC & IBAN code use if you do not know how to deal first ask your own bank say there us BIC & IBAN Code and Bank Account and name bank is Rabobank. And there are extra charges to transfer abroad!

 

Bank: Rabobank.

Bankrekeningnummer: 1221.34.370

BIC: RABONL2U

IBAN: NL45 RABO 0122 1343 70

In the name of: Relypace, ALG.